Szakmai műhely

Tárnok György programvezető

Huszonöt éve segítek embereknek. A kilencvenes években mentőápolóként azt tapasztaltam, hogy az emberi problémák szerteágazóak és csak egy részüket lehet gyógyszerrel kezelni. Az emberi kapcsolatok zavara, a támogató családi háttér hiánya, a kisközösségek meggyengülése okoz sok szociális problémát. Szociális munkás szakon főiskolát végeztem, majd szakvizsgáztam, később egyetemen folytattam tanulmányaimat, majd vezetőképzőn vettem részt. Fogyatékos emberek családjának segítettem, hogy sérült családtagjaikat  el tudják engedni dolgozni. Családsegítő szolgálatnál dolgoztam családgondozóként. Szociális munkás kollégáimmal létrehoztunk egy egyesületet, melyben szociális és kulturális programokat valósítunk meg. A Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál dolgozom családok átmeneti otthonában. Szociálpolitikai szakértőként is végeztem munkát.

Programunk a társadalom változása és a szociális szakma összefüggéseit tárja fel. Programunk célja, hogy az elöregedő társadalomban kevéske hatalommal bíró, alig észrevehető társadalmi csoportokon segítsen, rájuk irányítsa a figyelmet, megoldási alternatívákat kínáljon.

Szociális szakmai műhely

Szakmai műhelyünk elindítása és a koronavírus járvány egy időbe esik. A szakmai műhely szempontjából ez azért fontos szempont, mert a világjárvány a szociális ellátásokra is rávilágít. A bentlakásos otthonok és az egyéb szociális szolgáltatások kihívásai rámutatnak a hiányosságokra és akár egy új kezdetre is alapot adhatnak.

Miért is kell új kezdet? A szociális törvény 1993 évben történt bevezetése óta sok év telt el. Az intézmények alap, vagy szakellátás szerint merevedtek be, melyek kevés lehetőséget teremt a változtatásra. A jelenlegi helyzetet ezen kívül a szakember hiány és a finanszírozás alacsony volta jellemzi. Talán a finanszírozás alacsony volta is hozzájárul, hogy a társadalmi megítélése is nagyon alacsony az ágazatnak. A társadalomban köztudomású, hogy ebben az ágazatban lehet a legkevesebbet keresni a többi ágazat közül. Enne hatására a fiatalok egyre kisebb számban jelentkeznek képzésre szociális területen.

A Társalkotó Egyesület Társadalmi Felelősségvállalás Programja javaslatot tesz a szociális és gyermekvédelmi rendszer átalakítására.

Alapállásként fontos elfogadni, hogy a rászoruló, hátrányos helyzetű emberek segítése a társadalom számára fontos cél, és az egyénnek is üzenet, ha bajba kerül, nem marad magára. Ha ez igaz, akkor ezzel párhuzamosan a szociális szakmában dolgozók presztízsének is emelkednie kell, hiszen ez a presztízs lényegében a társadalomban lévő emberek közötti szolidaritás mértékével egyenlő. Azaz, ha van szolidaritás, akkor van presztízs és akkor van jövőkép, a fiatalok többen választják a szociális szakmát és persze az ellenkezője is igaz.

Javaslatunk szerint az intézményrendszert át kell alakítani. Az átalakítás eredményeként a rendszer működésének az alapja a finanszírozás mértéke és a szakemberellátásnak kell  lennie. Javaslatunk szerint szociális tevékenységet csak szociális végzettséggel lehessen végezni. A szociális munka főiskolán, egyetemen évtizedek óta tanulható szakma, de a munkakörök betöltésénél meg kell követelni a szociális végzettséget.

Javasoljuk a szociális munka angol nevének használatát. Az elmúlt 30 évben nem kapcsolódott össze az elnevezés Magyarországon diplomás emberek tevékenységével. Az angol elnevezés használatát azért is bátorítjuk, mert egyre inkább más területen is begyűrűznek angol elnevezések, valamint a szociális területen is kívánatos a munka világának ez a megközelítése, melyben a végzettség, felelősségvállalás, fizetés, munkakör és végzettség összekapcsolása jelenik meg. Ez a mai nyugati típusú munka világának megfelel és természetesen a középfokú végzettségű dolgozó lehet asszisztens, vagy gondozó.